Quy định

Tập đoàn công ty Escorteaze, và mỗi một công ty trực thuộc xin cung cấp tới bạn các thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ trên các trang web của Escorteaze, cũng như các nội dung trong đó liên quan tới sản phẩm và dịch vụ. Điều khoản và Điều kiện này cũng bao gồm các điều khoản công bố thông tin liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ. Việc sử dụng website của bạn tại Escorteaze được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Các Điều khoản và Điều kiện này là một thỏa thuận giữa bạn và Escorteaze. Việc bạn tiếp cận và sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện cũng như các công bố pháp lý trên website này. Việc bạn sử dụng website tại Escorteaze được điều chỉnh bởi các phiên bản Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực vào từng thời điểm trên từng website của Escorteaze mà bạn tiếp cận.

logo_site_escorteaze

Escorteaze có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn cần tham khảo phiên bản cập nhật nhất về các Điều khoản và Điều kiện bằng cách vào một trang web của Escorteaze và click chuột vào hyperlink Điều khoản và Điều kiện ở cuối mỗi trang. Việc bạn tiếp tục tiếp cận và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện được dẫn ở đó. Thông báo về việc thay đổi hay chỉnh sửa các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thực hiện bởi Escorteaze khi công bố Điều khoản và điều kiện sửa đổi trên website này; Escorteaze sẽ không thông báo riêng rẽ tới bạn về bất kỳ sự thay đổi hay chỉnh sửa nào.

Các Điều khoản và Điều kiện được thêm vào cùng với bất kỳ hợp đồng nào giữa bạn và Escorteaze, bao gồm bất kỳ hợp động khách hàng hay tài khoản nào, và bất kỳ các hợp đồng nào khác điều chỉnh việc bạn sử dụng thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ trên và thông qua các trang web của Escorteaze.

Trân Trọng.!!!