0
Genetos 1.0 cuộc chiến không giản vô cùng quyết liệt, bạn sẽ phải chiến đấu với rất nhiều đối thủ trong hành trình của mình để vượt qua chúng tới với phần chơi...

Continue Reading »